Teologi untuk Semua Orang!

Oleh Yulia Oeniyati

Apakah teologi hanya boleh dipelajari oleh hamba Tuhan dan mereka yang sekolah teologi? Bukankah setiap orang percaya dikaruniai Roh Kudus untuk membimbing kita mengenal Pencipta kita dan segala kehendak-Nya dalam hidup kita? Dalam SABDA MLC, kita diajak untuk belajar bersama dalam kelas online "Teologi untuk Semua Orang!".

Brosur Teologi untuk Semua Orang!
Brosur Teologi untuk Semua Orang!