AITalks: AI dan 2024?

Oleh Max , Yulia Oeniyati , Davida Dana

Sudahkah Anda bersiap menyongsong tahun 2024, terutama dalam menyikapi perkembangan AI yang semakin melesat? Isu-isu dan dampak apa yang gereja dan pelayanan Anda perlu waspadai?

Download:

Brosur AITalks: AI dan 2024?
Brosur AITalks: AI dan 2024?